Påvirkning af sundhed


Her er link til en nyere undersøgelse af Paulownias mulige antioxidante indholdsstoffer


Brugen af træet i dag i vores klima


Aktuel raport der tager tidens, væsentligste problematikker med ind i forhold til Paulownia træets rolle som dyrknings træ i Nord vest  europa

Raport fra Albanien der beskriver et bredt billede af nogle af Paulownia træets kvaliteter


Flere Paulownia sider:


Her kan du se flere rellevante links om Paulownia


Raport om fotosyntes og paulownia

Referance om Paulownia I Investrings site

Paulownia på Dansk Importørens side

Plante guide fra Scandinavisk importør

Dansk/Nordisk facebook gruppe

International Facebook gruppe

Paulownia i Spanien

Viden og erfaring i verden

1.

Historie og dyrkning


Paulownia har være dyrket i Asien i 2600 år for at beskytte afgrødre mod sandflugt og under navnet Kiri i Japan hvor det nærmest er at betragte som et nationalt træ. Og forsællige aftryg af planden bliver brugt som stempel for de officielle ministerier. Og der er stadig en levende tradition for at plante et Paulownia træ når man en pige. Og hun får så træet som medgift og der bliver typisk lavet et brudre/brylups skab til paret af træet. Træet blomster er også meget værsat for dets duft og for det nectar af både honning og jord bier.

2.

Paulownia i verden i dag


Paulownia er ved at blive lige så populært rund om i verden. I Europa har den være dyrket nogle år i Spanien siden 1999. Og det har været dyrket som pryd træ i Danmark en del år men med en art som ikke tåler at blive udsat for frost over 6 grader.

I USA dyrkes den blandt andet under navnet world tree og det bliver set som en mulighed for at skabe nye arbejdspladser på landet og Mexico er også en af de lande der har taget træet til sig. Den Skandinaviske har solgt træet i Danmark siden

2019 via hjemmesiden www.paulownia.dk hvor der er vejledning i dyrkning for landbrug og skovbrug

3.

Brugen af Paulownia


Paulownia bliver brugt til et udtal af forskællige produkter. Det er meget brugt til møbler, og beklædening. I Danmark kunne man i købe skiver at træet i Netto til jule dekorationer og bauhause sælger det som brader til hylder. Men brugen af træet er i fremtiden væsentlig inden for bæredygtig byggerri. Da den nuværnde træproduktion i verden ikke kan følge med efterspørgelsen. Og træet er specielt interessant da det har en bedere isolerings evne end andet træ. Er hårdt iforholdt til det er relativt let. Og ikke mindst er det brandhæmende.

Paulownias høje rødder går 6 meter til siden men kan godt fungere sammen med andre planter da de fleste af Paulownia'ens rødder er 40 cm under jorden. Forskning i Kina viser at hvede dyrket sammen med Paulownia øger sin vækst

Dyrkning af Klimatræet

Pionere. Dyrkere af Paulownia i Danmark er pionere i klimakampen da de som nogen af de eneste rentfaktisk arbejder for at reducere CO2.


Det meste af den eksisterende klima ambitoner handler om at begrandse i den forurening som bliver udlet. Men nu kan vi endelig arbejde aktivt for at tage CO2 ud af atmsofæren for at stoppe den globalopvarmning.


Mærekeligt nok har staten ikke fået øjnene op for at træet kan medvirke til at løse hvors mangel på biobrændsle de kommende år, hvor man taler om at der skal importeret biobændlse fra b.la. USA


For slet ikke at tale om den bæredygtige byggeindustris kommende behov for træ. Som det ser ud til at den nyværedne træ industri på verdens plan ikke kan følge med i.


Samtidig giver træets blades protein og sukker indhold et potientiae for også at dyrke træet med henblik på fodder. Eller en sundheds fremmede the til mennesker.

Billede af celler der i Paulownia træet