• Godkendt til Landbrugsjord
  • Høstes efter 10 år, derefter efter 8 år
  • Tømmer godt isolerende og brandhæmende
  • 1 - 2 måneders tørrings tid
  • Bladene består af 17 % protein


Kontakt os

Klimatræet en voksende CO2 fanger.

Det er det hurtigst voksende træ der kan gro i Danmark.

Få knaster lige hårdt og let tømmer


Via firmaet Bubbelhaven slæger vi 3 forskælliger krydsninger af Paulownia træet


Den hurtige

En hurtigt voksende og frostresistent helt ned til 42 graders frost og med en mindre krone.


Den brede

Er næsten lige så hurtigt som kræver lidt mere plads til kronene men får så også en bredere stamme som kan være en fordel til tømmer.


Den mere vand tolerante

Er som de to andre også hurtigt voksende den her kan dog kun tåle frost til ned til 20 grader, men kan til gængæld godt vokse i lidt vådere jord dog skal vandspejlet helst ikke være mere end en meter fra jordoverfladen


Planter kan købes af Bubbelhaven hentes der fra Juli måned


Bestil evt planter via vores email: kontakt@klimatraeet.dk